woordenwordfeud.nl hierna te noemen "woordenwordfeud". Deze disclaimer is van toepassing op alle webpagina's van woordenwordfeud. Door deze site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van deze website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Algemene voorwaarden

1) De informatie op woordenwordfeud is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van woordenwordfeud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van woordenwordfeud is nadrukkelijk verboden.

Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan woordenwordfeud voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie over te nemen c.q. te publiceren zonder toestemming van woordenwordfeud.

2) woordenwordfeud aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, woordenwordfeud op welke manier dan ook.

3) woordenwordfeud spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

4) Op de inhoud en vormgeving van deze site, de daarin opgenomen gegevens en informatie waaronder begrepen: teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten en andere objecten, en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

5) Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan woordenwordfeud, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

6) Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina's, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijk toestemming van woordenwordfeud te worden verkregen.

7) Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

8)Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De redactie van woordenwordfeud spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. woordenwordfeud aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op wat voor manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of juistheid van de aangeboden informatie op deze website.

9) woordenwordfeud sluit iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk uit voor:
• de op haar website verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan,
• (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek aan de website, of het tijdelijk niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website

10) Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Koppelingen naar websites niet behorende bij woordenwordfeud kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar website van derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. woordenwordfeud heeft geen zeggenschap over deze sites. woordenwordfeud is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar info@woordenwordfeud.nl


Privacy policy


Google Analytics-cookies Zoals veel andere websites gebruiken wij Google Analytics, Google Analytics plaatst directe cookies om interacties van bezoekers bij te houden. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals de tijd waarop het huidige bezoek heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke site de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen. Directe cookies worden niet gedeeld met meerdere domeinen.

Gebruik van IP-adres
Aan alle computers en apparaten die zijn verbonden met internet, wordt een uniek nummer toegewezen dat een IP-adres (Internet Protocol) wordt genoemd. Aangezien deze nummers meestal worden toegewezen in landgebaseerde blokken, kan een IP-adres vaak worden gebruikt om het land, de provincie en de plaats te identificeren van waaruit de computer verbinding maakt met internet. Google Analytics verzamelt IP-adressen van websitebezoekers om website-eigenaren een indruk te geven van de locaties van hun websitebezoekers. Deze methode heet geolocatie op basis van IP.
Google Analytics rapporteert niet de daadwerkelijke IP-adresgegevens aan Google Analytics-klanten. Via een methode die IP-masking heet, kunnen website-eigenaren die Google Analytics gebruiken, Google Analytics ook laten weten dat slechts een gedeelte van het IP-adres in plaats van het gehele IP-adres moet worden gebruikt voor geolocatie. Website-eigenaren hebben toegang tot IP-adressen voor bezoekers van hun sites, ongeacht of ze Google Analytics gebruiken.

Privacy beleid voor woordenwordfeud.nl
De privacy van de bezoekers op www.woordenwordfeud.nl is zeer belangrijk voor ons. Wij realiseren ons ook dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voor jou belangrijk is. Hier beneden geven we aan wat voor soorten informatie wij verzamelen en waar we deze informatie voor gebruiken.

Log Files
Zoals de meeste sites verzamelen wij gegevens in onze log files. Dit omvat je IP adres, je browser gegevens (bijvoorbeeld Firefox of Internet Explorer), je internet provider, je browser, het tijdstip van je bezoek en welke pagina's je bezocht hebt.

Cookies en webbeacons
We gebruiken soms cookies en webbeacons om informatie op te slaan zoals je persoonlijke voorkeuren. Zo hoef je bijvoorbeeld niet elke keer je naam en emailadres in te vullen als je een reactie achterlaat. Een ander voorbeeld is de informatie die wordt opgeslagen in een cookie als je inlogrechten hebt voor deze site.

We tonen advertenties van derde partijen op onze site www.woordenwordfeud.nl (bijvoorbeeld van Google Adsense). Sommige van deze adverteerders gebruiken technologie zoals cookies en webbeacons wanneer ze op onze site adverteren.
Hierdoor verzamelen deze sites ook informatie zoals je IP adres, je internet provider, je browser en soms of je flash geïnstalleerd hebt.Deze informatie kan bijvoorbeeld geburikt worden voor geografische targeting (bv vacatures in Amsterdam voor mensen uit Amsterdam) of bijvoorbeeld voor advertenties gebaseerd op de sites die je eerder hebt bezocht (bv kookreclames als je veel kooksites bezoekt)

DoubleClick DART cookies
Het is ook mogelijk dat er DART cookies gebruikt worden voor het laten zien van advertenties door Google DoubleClick. Deze cookies worden geplaatst als u een website bezoekt waarop gebruik wordt gemaakt van Google DoubleClick advertenties (waaronder sommige Google Adsense advertenties). Deze cookie wordt gebruikt om advertenties te tonen die bij de bezoekersvoorkeuren passen (interest based targeting.

De getoonde reclames kunnen gerelateerd zijn aan de websites die u in het verleden heeft bezocht. Als u bijvoorbeeld sites heeft bezocht over muziekconcerten dan kan het best zijn dat u later advertenties voor muziekconcerten ziet terwijl u op een niet-gerelateerde website bent, bijvoorbeeld een voetbal website. DART gebruikt alleen informatie die niet te herleiden is naar persoonlijke informatie. Het houdt geenpersoonlijke gegevens bij zoals naam, adres, banknummers, etc.
Afmelden voor deze dienst is mogelijk via de volgende pagina.http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx

Website Analytics
Deze website maakt gebruik van statistieken programma's zoals Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies uitzetten
Je kan er voor kiezen deze cookies uit te zetten in je eigen browser of bijvoorbeeld via een firewall zoals Norton Internet Security. Dit kan invloed hebben op het gebruik van deze site en vooral op de interactie met een website. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je niet meer kan inloggen in forums of user accounts.
Het wissen van cookies heeft geen zin. De volgende keer dat u een website bezoekt wordt er een nieuwe cookie aangemaakt.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl